Reference

Zavod EKOmeter je bil ustanovljen leta 2005 in deluje na področju razvoja podeželja, regionalnega razvoja in podjetništva predvsem z vidika razvoja ponudbe in povezovanja interesov različnih segmentov družbe ter vzpostavljanja boljših pogojev za življenje prebivalcev podeželja.

Vpet je tako v izvedbene, kot tudi strokovne in raziskovalne projekte na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravno (6. in 7. Okvirni programa EU - Projekt EUROmarc, RuDI in FOCUS-BALKANS; Regoimarket – Interreg IIIB Alpine space, GATE - Interreg IIIC, Listen to the voice of the villages – program Central Europe, Leader projekti - PRP 2007-2013…).

Skupinam proizvajalcev posebnih in zaščitenih izdelkov (Kranjska klobasa, Vipavske mesnine, lokalna samooskrba s hrano v območju Srca Slovenije, Bizeljska vina, sir Trnič, sir Tolminc) smo pomagali pri vzpostavitvi sistema delovanja, pripravi marketinških strategij in prijavah na razpise. Poleg tega so naša poročila, analize stanja in razvojne strategije (analiza stanja na področju zaščitenih izdelkov v Sloveniji, razvoj skupne strategije trženja v Zasavju, Ocena regionalnih razvojnih programov…)podpora odločanju nacionalnih ministrstev, regionalnih in lokalnih institucij. V zadnjih leti pa smo sodelovali tudi pri vzpostavitvi sistema za izvajanje Programa razvoja podeželja v Črni gori (Twinning IPARD) in vzpostavitvi sodelovanja med vodilnimi kmetijskimi fakultetami Zahodnega Balkana.

Celotno zgodbo zaokrožuje dolgoletno sodelovanje z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Za njihove študente smo organizirali karierni teden z naslovom »Kam po študiju?« interdisciplinarni študentski nagradni natečaj Martinj vrh, različne dogodke in tiskovne konference,.. Tudi v osebno zadovoljstvo pa nam je, da ta znanja in izkušnje lahko prenašamo na študente v okviru predmetov Razvoj podeželja in Dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Naše reference so izkaz, da skupaj s stalnimi in občasnimi sodelavci sestavljamo strokovno in kompetentno ekipo.

mag. Vesna Erhart
direktorica