Organizacija dogodkov

Organizacija dogodkov
Obdobje projekta Kraj Podjetje/Ustanova Položaj Opis navedba projekta
avgust 2011 – december 2011 Slovenski nacionalni dogodek Društvo za razvoj slovenskega podeželja po naročilu Vlade RS, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Članica organizacijskega odbora Slovensko podeželje po 20 letih samostojnosti in iniciacija podeželskega parlamenta v Sloveniji; organizacija posveta in izvedba nacionalne slovesnosti na področju kmetijstva ob jubileju.
junij – december 2010 Ljubljana Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Slovenija Vodja projekta Slovesnost ob 50 obletnici Fakultete za farmacijo:
 • scenarij, načrtovanja in izvedba slovesnosti
 • stiki z javnostmi
maj 2009 – avgust 2010 Ljubljana Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Slovenja
Član organizacijskega odbora Organizacija 118. Seminarja Evropskega združenja agrarnih ekonomistov (EAAE), ki so se je udeležili udeleženci 21 držav sveta

Priprava in izvedba strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks razvoja podeželja.
februar – julij 2010 Portorož Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za pomorstvo in transport, Slovenija
Vodja projekta Slovesnost ob 50. obletnici Fakultete za pomorstvo in transport:
 • scenarij, načrtovanja in izvedba slovesnosti
november 2009 Ljubljana Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija
Vodja projekta Slovesnost ob 90. obletnici Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo:
 • scenarij, načrtovanja in izvedba slovesnosti
 • stiki z javnostmi
maj – november 2009 Ljubljana Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Slovenija Vodja projekta Promocija študijev na oddelku za Lesarstvo – organizacija predavanj in promocije med dijaki slovenskih srednjih šol.
maj 2009 – december 2009 Maribor Univerza v Mariboru,
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Slovenija
Član skupine - ekspert 6. EU okvirni program - EuroMARC
Organizacija zaključne konference in diseminacija rezultatov.
avgust – september 2008 Ljubljana Kmetijski inštitut Slovenije, Slovenija Vodja projekta Slovesnost ob 110. obletnici Kmetijskega inštituta Slovenije:
 • scenarij, načrtovanje in izvedba slovesnosti
 • stiki z javnostmi
 • scenarij in tehnična podpora dokumentarcu o Kmetijskem inštitutu Slovenije, ki ga je posnela nacionalna TV.
marec 2005 – oktober 2007 Ljubljana Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija Vodja projekta Organizacija dogodkov ob 60 obletnici Biotehniške fakultete:
1. nagradni študentski natečaj za najboljši razvojni načrt izbranega območja (Martinj vrh) - idejna zasnova in izvedba natečaja
2. slovesnost:
 • scenarij, načrtovanje in izvedba slovesnosti
 • stiki z javnostmi
 • scenarij in tehnična podpora dokumentarcu o Biotehniški fakulteti, ki ga je posnela nacionalna TV.
marec 2005 – (še poteka) Ljubljana Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija Vodja projekta Organizacija tiskovnih konferenc ob obletnicah in drugih pomembnih dogodkih.
december 2005 Ljubljana Rutar marketing d.o.o., Slovenija (zasebno podjetje) Vodja projekta Organizacija decembrskega sejma rokodelskih izdelkov ter kmetijskih pridelkov pred trgovskim centrom.