Publikacije

 • Partnership for the development of higher education in agriculture in south-east Europe : information on faculties of agriculture in the Region. Vesna Erhart ur. Poročilo. Domžale:Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko. 2011.
 • Erhart Vesna, Juvančič Luka: Razvoj in uspešnost skupin proizvajalcev slovenskih zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil. Prispevek na konferenci. 5. konferenca Društva agrarnih ekonomistov Slovenije: Sodobni izzivi menedžmenta v agroživilstvu. Pivola: DAES. 2010.
 • Erhart Vesna, Juvančič Luka, Baranja Sebastjan, Povirk Pija: Spremljanje stanja na trgu za izbrane slovenske zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila v letu 2009. Raziskovalno poročilo. Domžale: Zavod EKOmeter. 2009
 • Erhart Vesna, Luka Juvančič, Sebastjan Baranja, et. all.: Spremljanje stanja na trgu za izbrane slovenske zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila v letu 2008. Raziskovalno poročilo. Domžale: Zavod EKOmeter. 2008.
 • Erhart Vesna,Čandek Potokar Marjeta, Vresk Darja, Zeković Kovijana, Orson Andreja, Jež Boris, Ahčin, Ana: Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti za kranjsko klobaso. Elaborat. Domžale: Zavod EKOmeter. 2008.
 • Erhart Vesna, Špacapan Dajana, Kovač Martin, Vresk Darja, Zeković Kovijana, Majkovič Darja, Golemanova Antoaneta, Povšič Saša, Kodelja Urška, Šoštarič Tatjana, Fabjan Livija, Jež Boris: Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti za vipavski pršut. Elaborat. Domžale: Zavod EKOmeter. 2008.
 • Erhart Vesna, Špacapan Dajana, Kovač Martin, Vresk Darja, Zeković Kovijana, Majkovič Darja, Golemanova Antoaneta, Povšič Saša, Kodelja Urška, Šoštarič Tatjana, Fabjan Livija, Jež Boris: Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti za vipavski zašinek. Elaborat. Domžale: Zavod EKOmeter. 2008.
 • Erhart Vesna, Špacapan Dajana, Kovač Martin, Vresk Darja, Zeković Kovijana, Majkovič Darja, Golemanova Antoaneta, Povšič Saša, Kodelja Urška, Šoštarič Tatjana, Fabjan Livija, Jež Boris: Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti za vipavsko panceto. Elaborat. Domžale: Zavod EKOmeter. 2008.
 • Erhart Vesna, Špacapan Dajana, Kovač Martin, Vresk Darja, Zeković Kovijana, Majkovič Darja, Golemanova Antoaneta, Povšič Saša, Kodelja Urška, Šoštarič Tatjana, Fabjan Livija, Jež Boris: Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti za domačo vipavsko salamo. Elaborat. Domžale: Zavod EKOmeter. 2008.
 • Erhart Vesna, Juvančič Luka: Razlike v razvitosti območij glede na gostoto poseljenosti in upoštevanje tega kriterija pri izvajanju razvojnih politik v kmetijstvu. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2007.
 • Juvančič, Luka, Murko Polona, Erhart Vesna, Žerdin Martin, Kamenšek Natalija, Šot Pavlovič Leonida, Jerman Barbara, Tome Davorin: Predhodno vrednotenje programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2007-2013 : Okoljsko poročilo. Raziskovalno poročilo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2007.
 • Juvančič Luka, Kvistgaard Morten, Erjavec Emil, Kavčič Stane, Kuhar Aleš, Andersen Skov Heidi, Goldberg Claus, Erhart Vesna, Kožar Maja: Predhodno vrednotenje programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2007-2013. Raziskovalno poročilo. Ljubljana : Biotehniška fakulteta, 2006.
 • Kuhar Aleš, Erhart Vesna: Navodilo za pripravo predhodne študije v mejah ustanavljanja shem kakovosti : trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov. Strokovna monografija. Domžale : Zavod EKOmeter, 2005.
 • Erhart Vesna, Juvančič Luka: Možnosti za podeželski prostor. Strokovni članek. Ljubljana : Kmečki glas, 2005.
 • Erhart Vesna, Erjavec Emil: Percepcija dopolnilnih dejavnosti v slovenskem kmetijstvu. Specialistično delo. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2004.