Vesna Erhart


Mag. Vesna Erhart je ustanoviteljica in direktorica Zavoda EKOmeter. Mag. Vesna Erhart je ustanoviteljica in direktorica zasebnega Zavoda EKOmeter. Magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer podjetništvo, z magistrsko nalogo Razlike v razvitosti območij glede na gostoto poseljenosti in upoštevanje tega kriterija pri izvajanju razvojnih politik v kmetijstvu. Pred tem (2004) je zaključila podiplomski specialistični študij poslovodenje malih podjetij s specialističnim delom Percepcija dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu.

Vesna Erhart deluje na področju managementa, marketinga, organizacije, raziskovanja in izobraževanja. Osem letno delovno obdobje v treh gospodarskih družbah je zaključila kot vodja prodajne skupine in marketinga nato pa leta 2005 začela samostojno podjetniško pot v zasebnem zavodu. Kot vodja ali strokovna sodelavka je sodelovala pri različnih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektih. Je članica Društva agrarnih ekonomistov Slovenije in Društva za razvoj slovenskega podeželja ter asistentka za področje Politike in ekonomike upravljanja z naravnimi viri na Katedri za agrarno ekonomiko, politiko in pravo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Ohranjanje tradicije in razvoj družabnega življenja v kraju pa je njeno vodilo tudi v prostem času. V okviru Kulturnega društva Ihan je izdala zgoščenko “Pregled gledališkega življenja v Ihanu med leti 1920 in 2003”, zasnovala danes tradicionalen praznik krajevne skupnosti Ihan z imenom “Tržnica” in aktivno sodelovala pri organizaciji prireditev ob 120. in 130. obletnici rojstva enega naših največjih slavistov in jezikoslovcev dr. Antona Breznika.