Izobraževanje in usposabljanje

Izobraževanje in usposabljanje
Obdobje projekta Kraj Podjetje/Ustanova Položaj Opis navedba projekta
junij 2010 Brdo pri Kranju SEEDEV Beograd, Srbija Predavateljica 7. EU okvirni program: Food consumer science in Balkans (FOCUS-BALKANS). 5. izobraževalni modul o znanosti o prehranjevanju potrošnikov: Tradicionalni prehrambeni proizvodi in senzorične analize;
Naslov predavanja: Uspešnost slovenskih skupin proizvajalcev vključenih s sheme kakovosti.
julij 2010 Maribor Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Slovenija Predavateljica Predavanje za študente:
  • dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu in podjetništvo na podeželju;
  • inovativnost
  • lokalne razvojne strategije in študije primerov razvojni strategij v podeželskem območju.
maj 2007 (še poteka) Ljubljana Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija Predavateljica Predavanje za študente:
  • dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu in podjetništvo na podeželju;
  • načrtovanje poslovanja (marketinški splet)
  • lokalne razvojne strategije in študije primerov razvojni strategij v podeželskem območju.
oktober 2005 – november 2006 Litija Center za razvoj Litija, d.o.o., Slovenija
(lokalna razvojna agencija)
Predavateljica Usposabljanje potencialnih partnerjev lokalne akcijske skupne za vzpostavitev zasebno-javnega partnerstva in pripravo regionalnega razvojnega programa v skladu s cilji Programa razvoja podeželja 2007-2013.
marec 2006 Ljubljana Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Moderatorka Delavnica za pripravo izhodišč tretje osi Programa razvoja podeželja 2007-2013.
december 2005 – december 2006 Slovenija (različne lokacije) Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Slovenija Predavateljica Osnovno usposabljanje podjetnikov začetnikov na področju marketinga, trženja in računovodstva.
Usposabljanja se je udeležilo več kot 200 udeležencev in je potekalo v 7 regionalnih centrih.